سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تخفیف یار
[ و فرمود : ] آن که گفتن ندانم واگذارد ، به هلاکتجاى خود پاى درآرد . [نهج البلاغه]